Kompetens.

Vi som driver Creabo Group AB är en grupp av arkitekter, byggingenjörer, hantverkare och ekonomer. Bolaget startades som en fritidssyssla av en dubbelexaminerad arkitekt/ingenjör tillsammans med tre ekonomer. Det största motivet till bolagsstarten var möjligheten att sticka ut från det normala byggföretagets värdeerbjudande genom kvalitativa hantverkartjänster kompletterat med bakomliggande kompetens.

Med arkitekter, hantverkare och byggingenjörer som sköter det kreativa och praktiska erbjuder vi tjänster med hög kvalitet. Samtidigt förhåller ekonomer genom kostnadsnedbrytning och detaljplanering projekt inom given budget och tidsram. Utöver den unika gruppdynamiken och stimulansen som tillkommer efter utförda projekt, ger vi kunden rätt att kräva mer valuta för pengarna.

Säkerhet.

Som totalentreprenör bär vi stolt helhetsansvaret, vilket kunder uppskattar eftersom projektering sker utan att kunder behöver lägga ned energi som att de själva leder projektet… Ge oss din vision och vi sköter resten, med andra ord. Å andra sidan är vi alltid fullt tillgängliga för kommunikation utan villkor. Genom unik kompetens, erfarenhet och professionalitet skapar vi en effektiv byggprocess.