Tjänster

Våra tjänster går ut till dig som privatperson och omfattar allt från byggnader och tomter till kök och planlösningar. Det nära samarbetet med yrkesgrupper inom samma bransch ger oss helhetsansvaret och möjliggör alla typer av renoveringar. Vi utnyttjar alltid full skattereduktion, vilket innebär att 30 % av den totala arbetskostnaden räknas som ROT-avdrag och dras av från slutfakturan!

Klicka på tjänsten som intresserar dig