Totalentreprenad

En totalentreprenad ger möjligheten att utforma ett hem utifrån dina känslor och preferenser, vilket resulterar i trivsel på dina villkor. Genomförandet av totalentreprenaden bygger på detaljerad planering och komplett projektering där arkitekter, byggingenjörer och hantverkare bidrar med expertis inom varje delområde.

Vare sig du är ute efter en amerikansk nybyggd villa eller en klassisk lägenhet med sydeuropeiska karaktärsdrag, är din uppgift att förmedla din vision och bestämma ramen för tid och budget.

Helhetsansvaret som vi stolt tar på oss omfattar allt från 3D-ritningar och materialinköp, till en nöjdhetsgaranti och ett specificerat avtal. Att skapa kvalitet och värde oavsett förutsättningar är vår ambition.